Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность центра

Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность ресурсных центров

Кодекс Республики Беларусь об образовании от 14 января 2022 г. № 154-З (статья 22)

Статья 22. Структура учреждения образования

  1. Учреждения образования могут иметь в своей структуре обособленные и (или) структурные подразделения.
    Обособленные и (или) структурные подразделения учреждений образования создаются при наличии положительных санитарно-гигиенических заключений, выданных по результатам государственной санитарно-гигиенической экспертизы, проведенной органами и учреждениями, осуществляющими государственный санитарный надзор, если наличие таких заключений предусмотрено актами законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
  2. К обособленным подразделениям учреждений образования относятся филиалы, представительства, иные обособленные подразделения.
  3. К структурным подразделениям учреждений образования относятся библиотеки, общежития, учебно-опытные участки, учебно-опытные хозяйства, учебно-опытные лесхозы, учебно-производственные мастерские, лаборатории, факультеты, кафедры, филиалы кафедр, спортивные клубы, студенческие санатории-профилактории, центры, управления, части, отделы, секторы, отделения, учебные хозяйства, пункты коррекционно-педагогической помощи, детские социальные приюты, иные структурные подразделения.
  4. Структурные подразделения по решению руководителей учреждений образования могут создаваться как обособленные подразделения.
  5. Учреждения образования формируют свою структуру в соответствии с актами законодательства, их уставами.

Доступ к электронному ресурсу https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200154&p1=1&p5=0

 

Положение об учреждении общего среднего образования (утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 20 декабря 2011 г. № 283 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012, № 42, №8/25102))

Глава 2. Структура ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі
Установа агульнай сярэдняй адукацыі можа мець у сваёй структуры адасобленыя падраздзяленні і структурныя падраздзяленні.
Да адасобленых падраздзяленняў установы агульнай сярэдняй адукацыi адносяцца філіял, прадстаўніцтва, іншае адасобленае падраздзяленне, якія ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у парадку, устаноўленым заканадаўствам.
Да структурных падраздзяленняў установы агульнай сярэдняй адукацыі адносяцца бібліятэка, інтэрнат, аддзяленне, пункт карэкцыйна-педагагічнай дапамогі, вучэбна-кансультацыйны пункт, вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка), рэсурсны цэнтр, вытворчая (вучэбна-вытворчая) майстэрня, вучэбна-вытворчы камбінат працоўнага навучання і прафесіянальнай арыентацыі, цэнтр дапрызыўнай падрыхтоўкі, лагер, іншыя структурныя падраздзяленні.
Структурнае падраздзяленне можа стварацца як адасобленае падраздзяленне.
Структурныя падраздзяленні ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам, дадзеным Палажэннем, статутам установы агульнай сярэдняй адукацыi, палажэннем аб адпаведным структурным падраздзяленні, якое зацвярджаецца кіраўніком установы агульнай сярэдняй адукацыі.
22. Рэсурсны цэнтр - структурнае падраздзяленне ўстановы агульнай сярэдняй адукацыі, дзе канцэнтруюцца матэрыяльна-тэхнічныя, педагагічныя і інфармацыйныя рэсурсы з мэтай іх эфектыўнага і рацыянальнага выкарыстання для інавацыйнага развіцця ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі раёна (горада).
23. Асноўныя задачы рэсурснага цэнтра:
- стварэнне медыятэкі, фарміраванне яе фонду сучаснымі вучэбнымі і іншымі выданнямі і забеспячэнне доступу да іх праз камп’ютарныя сеткі, уключаючы глабальную камп’ютарную сетку Інтэрнэт;
- удзел у вопытнай праверцы вучэбных выданняў, экспертызе сродкаў навучання, неабходных для рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі;
- арганізацыя і правядзенне канферэнцый, семінараў, практыкумаў і іншых мерапрыемстваў для педагагічных работнікаў;
- арганізацыя і правядзенне вучэбных заняткаў па асобных тэмах вучэбных праграм па вучэбных прадметах, факультатыўных заняткаў;
- арганізацыя і правядзенне кансультацый для педагагічных работнікаў па пытаннях правядзення вучэбных заняткаў па асобных тэмах вучэбных праграм па вучэбных прадметах, факультатыўных заняткаў з выкарыстаннем адпаведных рэсурсаў рэсурснага цэнра.

Доступ к электронному ресурсу http://www.pravo.by/pdf/2012-42/2012-42(017-062).pdf 

 

Положение об учреждени дошкольного образования (утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 150 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012, № 10, №8/24654))

 

Глава 4. Структура учреждения дошкольного образования

40. Учреждение дошкольного образования определяет структуру в соответствии со своими задачами и функциями.

Структура учреждения дошкольного образования формируется в соответствии с законодательством Республики Беларусь и уставом учреждения.

41. Учреждение дошкольного образования может иметь в своей структуре обособленные подразделения и структурные подразделения.

Обособленное подразделение учреждения дошкольного образования осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь, уставом учреждения дошкольного образования.

К структурным подразделениям учреждения дошкольного образования относятся:

пункт коррекционно-педагогической помощи;

ресурсные центры по различным направлениям деятельности (физкультурно-оздоровительный, эстетический, компьютерный и другие);

иные структурные подразделения.

 Доступ к электронному ресурсу http://www.pravo.by/pdf/2012-10/2012-10(098-116).pdf 

 

Положение о специальной общеобразовательной школе (специальной общеобразовательной школе-интернате) (утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 132 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 30.01.2012 г., № 12, 8/24653))

ГЛАВА 2 СТРУКТУРА СПЕЦЫЯЛЬНАЙ ШКОЛЫ

14. Спецыяльная школа можа мець у сваёй структуры адасобленыя падраздзяленні і структурныя падраздзяленні.

15. Да адасобленых падраздзяленняў спецыяльнай школы адносяцца філіял, прадстаўніцтва, іншае адасобленае падраздзяленне, якія ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

16. Да структурных падраздзяленняў спецыяльнай школы адносяцца бібліятэка, аддзяленне, вучэбна-вопытны ўчастак (гаспадарка), рэсурсны цэнтр, вытворчая (вучэбна-вытворчая) майстэрня, іншыя структурныя падраздзяленні.

Вучэбна-вопытныя ўчасткі (гаспадаркі), вытворчыя (вучэбна-вытворчыя) майстэрні ствараюцца з мэтай арганізацыі працоўнага навучання, а таксама рэалізацыі адукацыйнай праграмы падрыхтоўкі рабочых (служачых). Вучэбныя (вучэбна-вытворчыя) майстэрні спецыяльнай школы забяспечваюцца абсталяваннем і інструментам са спецыяльнымі прыстасаваннямі, якія папярэджваюць траўматызм і дазваляюць пераадольваць сенсарныя і рухальныя парушэнні навучэнцаў.

17. Структурныя падраздзяленні ствараюцца і ажыццяўляюць сваю дзейнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, дадзеным Палажэннем, статутам спецыяльнай школы, палажэннем аб адпаведным структурным падраздзяленні, якое зацвярджаецца кіраўніком спецыяльнай школы. Структурнае падраздзяленне можа стварацца як адасобленае падраздзяленне. Спецыяльная агульнаадукацыйная школа можа мець у сваёй структуры інтэрнат.

Карточка правового акта 

Доступ к электронному ресурсу

 

Положение об учреждении дополнительного образования детей и молодежи (утверждено постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 25 июля 2011 г. № 149 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 18.10.2011 г., № 116, 8/24261))

8. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи может иметь в своей структуре обособленные подразделения и структурные подразделения.

9. Учреждение дополнительного образования детей и молодежи может иметь в своей структуре следующие структурные подразделения: отделы, отделения, секторы, лаборатории, учебно-опытные участки и иные структурные подразделения.

10. В целях социальной адаптации обучающихся и оптимизации образовательного процесса в учреждении дополнительного образования детей и молодежи могут создаваться социально-педагогическая и психологическая службы.

Карточка правового акта

Доступ к электронному ресурсу

 

Постановление Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 29 июля 2020 г. № 69 «Об утверждении выпуска 28 Единого квалификационного справочника должностей служащих» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь от 27.02.2021 г., 8/36368)

 

ЗАВЕДУЮЩИЙ РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ

Должностные обязанности. Руководит деятельностью ресурсного центра учреждения образования в целях реализации образовательных программ, программ воспитания. Обеспечивает широкий доступ к информационным ресурсам всем категориям пользователей учреждения образования и ряда учреждений образования. Ведет процесс комплектования ресурсного центра современным оборудованием, нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами, электронными и печатными ресурсами, обеспечения сырьем, материалами, другими средствами обучения в соответствии с направлением образовательной деятельности, контролирует их техническое состояние. Создает условия для рационального использования оборудования ресурсного центра. Организует заключение договоров с учреждениями образования, направляющими обучающихся на обучение в ресурсный центр. Организует ученические места обучающихся, рабочие места мастеров производственного обучения, других педагогических работников в соответствии с нормативными правовыми актами и техническими нормативными правовыми актами. Организует разработку и утверждение инструкционных и технологических карт, разработку учебных программ по обучению в ресурсном центре, графиков загрузки ресурсного центра, расписания учебных занятий. Обеспечивает и контролирует соблюдение обучающимися и педагогическими работниками правил внутреннего распорядка, требований по охране труда, правил пожарной безопасности, организует работу по созданию необходимых для них социальнобытовых условий, обеспечивает ведение учебной документации, организует учет успеваемости обучающихся, контролирует посещаемость учебных занятий. Обеспечивает работу по организации и проведению производственного обучения учащихся, прохождения стажировки педагогическими работниками учреждений образования, осуществлению производственной деятельности, выполнению хозяйственных работ. Изучает и обобщает передовой опыт по организации образовательного процесса, вносит предложения по его совершенствованию, внедрению новых педагогических технологий, передовых приемов и методов труда. Содействует апробации и внедрению в образовательный процесс научно-методического обеспечения, тренажеров, оборудования, других средств обучения. Прогнозирует перспективы работы, направленной на повышение профессионального мастерства педагогических работников. Взаимодействует с учебно-методическими объединениями в сфере образования. Ведет необходимую отчетную документацию.

Должен знать: Кодекс Республики Беларусь об образовании, нормативные правовые акты, технические нормативные правовые акты и локальные правовые акты по вопросам образования, правам ребенка; учебные планы и учебные программы, инструкции и методики по производственному обучению, учебному предмету (учебной дисциплине); технологию и организацию производственных процессов; технику и оборудование, правила их эксплуатации, проведение текущего ремонта; основы экономики, педагогики, возрастной психологии и физиологии; основы законодательства о труде; требования по охране труда; правила пожарной безопасности.

Квалификационные требования. Высшее образование, соответствующее педагогической деятельности, или высшее образование и переподготовка по профилям «Педагогика», «Педагогика. Профессиональное образование», стаж работы в должностях педагогических работников не менее 2 лет.

Карточка правового акта

Доступ к электронному ресурсу